Geen neerslag van betekenis 
 
Reizen
 
Wie gelooft dat reizen de geest verruimt en verwacht na zes weken op een Zuid-Franse camping als verlicht denker huiswaarts te keren, wordt teleurgesteld. Kamperen is geen reizen. Ook niet wanneer je er 1300 kilometer voor hebt moeten rijden.
Wie van A naar B wil is ook geen reiziger. Mogelijk is hij vakantieganger, buschauffeur of pakketbezorger. Joseph Roth schreef dat reizigers niet willen aankomen, reizigers willen onderweg zijn. Joseph Roth was zo’n reiziger. Hij liet zijn gezin achter om maar onderweg te zijn.
Wie geen reiziger is maar de geest toch wil verruimen is aangewezen op andere middelen: een boek, een goed gesprek, wat nadenken tijdens het toiletbezoek, een documentaire. Leidt dit niet tot nieuwe inzichten, dan moet je tevreden zijn met wat je hebt, een staat van zijn die J.C. Bloem beschreef met: Domweg gelukkig, in de Dapperstraat.