Afbeelding invoegen
  Geen neerslag van betekenis

Pasen, 6 april 1969

Zwart-wit tv
met kamerantenne
dan weet je:
altijd sneeuw
maar achter het gordijn van vlokken
verscheen aan ons
begeleid door Roomse klokken
om 12 uur pront:
Giovanni Battista
Enrico Antonio
Maria Montini
Hij zegende stad en land
en de rest van de wereld
bedankte voor de bloemen
en sloot het raam
Daarna gingen de beentjes van de vloer.