Afbeelding invoegen
 
 
Enige neerslag van betekenis 
 
Omdat God het zegt
 
De Coöperatie Laatste Wil heeft een middel gevonden waarmee mensen op een humane manier uit het leven kunnen stappen. Het middel komt beschikbaar voor leden van de coöperatie. De media doken er bovenop toen dit bericht naar buiten kwam. Even weer wat anders dan geen nieuws uit Den Haag.
Bij de NPO mocht iedereen aanschuiven die iets te melden had over dood en leven, voltooid of niet. Chemici, psychiaters, advocaten, politici, ze zaten allemaal aan tafel bij de Twans, Mariëlles en Peter-Jannen. Kees van der Staaij, fractievoorzitter van de SGP-fractie in de Tweede Kamer was er ook.
Kees wordt uitgenodigd door de NPO wanneer er ethische kwesties rondom leven en/of dood spelen. Abortus, euthanasie, voltooid leven, bel Kees! Een halfuurtje later staat Kees te trappelen voor de slagboom van het Mediapark. Overigens niet op zondag.
De GPV-voorganger wordt uitgenodigd om het 'andere geluid' te verkondigen. Beter dan wie ook kent hij het verschil tussen goed en kwaad. Wat mag van God is goed, wat God verbiedt is het kwaad. Voilà, Gods wil is wet, zo simpel kan het zijn. Leer de 10 geboden uit je hoofd, blader wat door de bijbel, sla de Bergrede er eens op na en jouw ethiek omtrent goed en kwaad staat als een huis, geen twijfel mogelijk.
De GPV is tegen vrouwenemancipatie, tegen homofilie, tegen zelfbeschikking bij het eigen levenseinde en voor de doodstraf. Misschien denkt Kees er thuis anders over, maar wat hij publiekelijk uitdraagt is wat de oppermachtige GPV-God hem influistert. Een discussie met Kees van der Staaij is een discussie met God. Een tamelijk zinloos twistgesprek; de God van de GPV heeft altijd gelijk en doet geen water bij de wijn, laat staan bij een dodelijk poeder.
Nooit zal Kees zeggen dat hij tegen homo’s en voor de doodstraf is omdat God dat zegt. Hij verspreidt het GPV-gedachtegoed in een verhullende seculiere verpakking. Kees misleidt de kudde.
Vraag een fundamentalistisch moslim waarom homo’s van de minaret moeten worden gegooid en hij zal antwoorden: ‘omdat Allah dat zegt’. Je kunt er niets mee, maar het is in ieder geval eerlijk en maakt duidelijk waar de ethiek van het Goddelijke bevel toe kan leiden.
Kees zag overigens niets in het middel van de Coöperatie Laatste Wil.
 
Voor informatie en lidmaatschap van de coöperatie:www.laatstewil.nu