Afbeelding invoegen
 
 Geen neerslag van betekenis
 
Dressuur
 
Volgens filosoof Arthur Schopenhauer (1788-1860) zijn mensen beter te dresseren dan dieren. Dat geeft hoop in het ikkie-tijdperk. In het bijzonder geldt die dresseerbaarheid voor gelovigen. Om mensen succesvol af te richten moet je wel op jonge leeftijd beginnen, de eerste 6 levensjaren zijn cruciaal, aldus Arthur.
Binnen de islam wordt dat goed aangepakt. Moslims worden bijvoorbeeld gedresseerd om vijf keer per dag te bidden met het gezicht naar het oosten. Ze zijn daar heel goed in. Christenen zijn weer anders afgericht. Zij bidden op onregelmatige tijden, slaan te pas en onpas kruisen en versieren op 25 december dennenbomen. Persoonlijk vind ik christenen wat minder scherp afgericht dan moslims, uitzonderingen daargelaten.
De dresseerbaarheid van mensen beperkt zich niet tot het inprenten van onzin. Het eten met mes en vork, met twee woorden spreken en opstaan voor ouderen in de tram geven aan welk positief gedrag met lichte dressuur kan worden bereikt. Zelfs de bereidheid om te sterven voor volk, vaderland of voetbalclub, blijkt succesvol te dresseren.
Ik heb echter niet de indruk dat discipline en dressuur populaire methoden zijn in de moderne opvoeding. Misschien komt er in de toekomst een herwaardering van de dressuurpedagogiek. Ondertussen kijk ik met genoegen naar Ankie van Grunsven en haar dansend paard.