Afbeelding invoegen
 
 
Geen neerslag van betekenis
 
Des Vaderlands 
 
Esther Naomi Perquin is Dichter des Vaderlands, Marli Huijler Denker des Vaderlands. De een dicht, de ander denkt voor het vaderland, maar dat vaderland blijft verdeeld. Dichten en denken om van een verdeeld land een verenigd land te maken: geen kattenpis!
Maar zijn onze Dichter en Denker niet te elitair? Hoeveel mensen lezen poëzie, wie filosofeert er nog? Buiten het Wilhelmus en Herinnering aan Holland van Hendrik Marsman, ken ik dan ook geen gedichten die verenigen. Dichters zijn niet van samen voor ons allen. Ze zijn erg op zichzelf. En met onze neo-VOC-mentaliteit zijn we inmiddels meer een land van doeners dan van denkers. Het zou mooi zijn: één volk, één gedachte, één gedicht. Hoewel… , waar hoorde ik zoiets eerder?
Willen we toch werken aan een Verenigd Nederland dan is er versterking nodig voor de Denker en Dichter des Vaderlands.
Misschien een Zanger des Vaderlands. Iemand die bij opening en sluiting van de dag bij de Nieuwe Nationale Omroep het Wilhelmus ten gehore brengt. Bij bijzondere gebeurtenissen zingt hij of zij volksliedjes uit het repertoire van historische volkszangers als André Hazes, Johnny Jordaan of Jantje Koopmans. Guus Meeuwis in de rolstoel van Koos Alberts zou dit goed kunnen. Lee Towers trouwens ook.
Een Duider des Vaderlands kan ook helpen. Een man of vrouw die dagelijks (na het Wilhelmus) De gebeurtenissen van de dag in goede volgorde plaatst, een beetje uitleg geeft en vervolgen de communis opinio voor de volgende dag formuleert. Dit alles in eenvoudige heldere taal. Niemand hoeft nog ergens iets van te vinden, oeverloze discussies kunnen achterwege blijven en uw eigen mening telt niet meer mee, want samen weten we het toch beter.
Indien dit alles niet voldoende is, kan er nog een Humorist des Vaderlands worden ingezet en een keuze gemaakt worden uit ons Nationale Erfgoed, zoals de Stamppot des Vaderlands of de Bitterbal des Vaderlands.
Zelf zou ik ook graag iets des Vaderlands zijn. Maar als gewone man zal dat wel de Lul des Vaderlands worden. Sommige dingen veranderen nooit.