Afbeelding invoegen
  Café


De deur gaat open
de hond blaft
de vrouw zwaait
hij bestelt bier
hij drinkt bier 
bestelt bier
drinkt bier
de vrouw lacht
de hond blaft
nog een bier
het laatste bier
zo gaat dat hier 
in dat kleine café
aan de haven.